Anh - Việt
(TED ED vietsub) Ánh sáng là hạt hay sóng? - Colm Kelleher

Được viết bởi: Make HotaVN better


Is light a particle or a wave? - Colm Kelleher


Được đăng lúc: 2018-08-01 02:57:16


1


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.