Tài năng Forum
[Góc âm nhạc] Bàn luận về Vpop

Được viết bởi: Xiumin


Đây là bài post để các bạn fan Vpop có thể tham gia thảo luận, kêu gọi,... về Vpop. Tuyệt đối không lập thêm bài khác để ném đá, kêu gọi cày view,... Vpop.

Được đăng lúc: 2018-08-28 13:37:16


6
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.