Anh - Việt
[Kurzgesagt] Nguồn gốc của ý thức - Làm thế nào những thứ không có nhận thức trở thành có nhận thức

Được viết bởi: Youjo Senki


Được đăng lúc: 2019-03-25 10:00:51


0
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.