Spam
[Minigame] Fill In The Blank || Chủ Đề 01

Được viết bởi: Cactusssss.


Bữa nay nổi hứng mở game FITB theo chủ đề :))
Chủ Đề 01 : Diseases


Từ 1 : _ a _ a _ i _
Từ 2 : H _ p _ r _ e _ s _ o _
Từ 3 : _ i _ r _ o _ i _
Từ 4 : D _ a _ e _ e _
Từ 5 : _ h _ l _ s _ e _ i _


>< Fill In The Blank : 1 magots - 1 từ
>< Dịch Nghĩa : + 2 magots - 1 từ


>< Chỉ tính câu trả lời đúng đầu tiên :D
>< Không sửa cmt :D
>< Không trả lời vào cmt cũ :D


Kasssss.

Được đăng lúc: 2018-08-19 05:31:15


2


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.