Anh - Việt
[Ted Ed] Có giới hạn về tiến bộ công nghệ không? - Clément Vidal

Được viết bởi: Youjo Senki


Is there a limit to technological progress? /
Có giới hạn về tiến bộ công nghệ không?
Hãy bấm vào ủng hộ cho mình nhé ^_^

Được đăng lúc: 2018-09-02 02:24:59


0
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.