Anh - Việt
[TED ED] Có thể tái tạo 100% năng lượng thế giới không? - Federico Rosei and Renzo Rosei

Được viết bởi: Youjo Senki


Được đăng lúc: 2018-10-04 10:36:26


4
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.