Anh - Việt
[Góc Âm Nhạc] ♫FIRE-BTS♫ (^O^)

Được viết bởi: Long Nguyễn Thành


FIRE-BTS 불타오르네 Burning it up Fire(x4) Fire(x4) When I wake up in my room When I wake up in my room 난 뭣도 없지 I have nothing 해가 지고 난 후 비틀대며 걷지 다 만신창이로 취했어 취했어 Once the sun goes down, I stumble 막 욕해 길에서 길에서 Cursing around on the street, street 나 맛이 갔지 미친놈 같지 I’m out of my mind, like an insane person 다 엉망진창 livin’ like 삐이 It’s all a mess, livin’ like beep 니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 Just live how you want Your life is yours 애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 Don’t try so hard It’s alright to lose Everbody say La la la la la(x2) Everbody say La la la la la(x2) Say La la la la la(x2) Say La la la la la(x2) 손을 들어 소리질러 Burn it up Put your hands up and shout Burn it up 불타오르네 Burning up 싹 다 불태워라 Bow wow wow Burn it all Bow wow wow Hey burn it up Hey, burn it up 전부 다 태울 것 같이 Like you want to burn it all Hey turn it up Hey, turn it up 새벽이 다 갈 때까지 Until the dawn breaks 그냥 살아도 돼 우린 젊기에 It’s okay to just live We’re still young 그 말하는 넌 뭔 수저길래 Who do you think you are to say otherwise 수저수저 거려 난 사람인데 Stop comparing, I’m just me So what So what 니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 Just live how you want Your life is yours 애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 Don’t try so hard It’s alright to lose Everbody say La la la la la Everbody say La la la la la Say La la la la la Say La la la la la 손을 들어 소리질러 Burn it up Put your hands up and shout Burn it up 불타오르네 Burning up 싹 다 불태워라 Bow wow wow Burn it all Bow wow wow Fire 겁 많은 자여 여기로 Fire The scared, this way Fire 괴로운 자여 여기로 Fire The miserable, this way Fire 맨주먹을 들고 All night long With your fists up, all night long 진군하는 발걸음으로 Fire In marching footsteps 뛰어봐 Fire Jump 미쳐버려 다 Go crazy!!!!! 싹 다 불태워라 Bow wow wow (x3) Burn it all Bow wow wow Fire(x3) Fire(x3) Burn it all Bow wow wow 용서해줄게 I’ll forgive you........ - Phù,.....Đã xong, mệt gk3:)))) - Cảm ơn mọi người đã theo dõi t/p ạ~~ Nếu ai thích các bạn like cho mình nhé THANKSFIRE-BTS


불타오르네

Burning it up

Fire(x4)

Fire(x4)

When I wake up in my room

When I wake up in my room

난 뭣도 없지

I have nothing

해가 지고 난 후 비틀대며 걷지

다 만신창이로 취했어 취했어

Once the sun goes down, I stumble

막 욕해 길에서 길에서

Cursing around on the street, street

나 맛이 갔지 미친놈 같지

I’m out of my mind, like an insane person

다 엉망진창 livin’ like 삐이

It’s all a mess, livin’ like beep

니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야Just live how you want Your life is yours

애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아

Don’t try so hard It’s alright to lose

Everbody say La la la la la(x2)

Everbody say La la la la la(x2)

Say La la la la la(x2)

Say La la la la la(x2)

손을 들어 소리질러 Burn it up

Put your hands up and shout Burn it up

불타오르네

Burning up

싹 다 불태워라 Bow wow wow

Burn it all Bow wow wowHey burn it up

Hey, burn it up

전부 다 태울 것 같이

Like you want to burn it all

Hey turn it up

Hey, turn it up

새벽이 다 갈 때까지

Until the dawn breaks

그냥 살아도 돼 우린 젊기에

It’s okay to just live We’re still young

그 말하는 넌 뭔 수저길래

Who do you think you are to say otherwise

수저수저 거려 난 사람인데

Stop comparing, I’m just me

So what

So what

니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야

Just live how you want Your life is yours

애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아

Don’t try so hard It’s alright to lose

Everbody say La la la la la

Everbody say La la la la la

Say La la la la la

Say La la la la la

손을 들어 소리질러 Burn it up

Put your hands up and shout Burn it up

불타오르네

Burning up

싹 다 불태워라 Bow wow wow

Burn it all Bow wow wowFire 겁 많은 자여 여기로

Fire The scared, this way

Fire 괴로운 자여 여기로

Fire The miserable, this way

Fire 맨주먹을 들고 All night long

With your fists up, all night long

진군하는 발걸음으로

Fire In marching footsteps

뛰어봐

Fire Jump

미쳐버려 다

Go crazy!!!!!

싹 다 불태워라 Bow wow wow (x3)

Burn it all Bow wow wow

Fire(x3)

Fire(x3)

Burn it all Bow wow wow

용서해줄게

I’ll forgive you........

- Phù,.....Đã xong, mệt gk3:))))

- Cảm ơn mọi người đã theo dõi t/p ạ~~
Nếu ai thích các bạn like cho mình nhé


THANKS

Được đăng lúc: 2018-08-09 07:26:14


-6


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.