Anh - Việt
Music | ♪ DNA Lyrics ♪

Được viết bởi: ๖ۣۜ♡♪Uz♡♪


Album “LOVE YOURSELF: 承 ‘Her’” Vietnamese Lyrics Korean Lyrics English Lyrics https://pa1.narvii.com/7035/a5f609ba5af984f0ab0bb6b68703ab8600b523d5r1-400-400_hq.gif [Verse 1: V] 첫눈에 널 알아보게 됐어 At first sight, I could recognize you Anh đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên 서롤 불러왔던 것처럼 As if we were calling for each other Như thể chúng ta đã từng gọi tên nhau 내 혈관 속 DNA가 말해줘 The DNA in my blood vessels tell me Chính DNA trong huyết quản anh mách bảo rằng 내가 찾아 헤매던 너라는 걸 That it’s you I was looking all over for Em chính là người con gái anh vẫn luôn kiếm tìm [Verse 2: J-Hope, RM] 우리 만남은 수학의 공식 Our meeting is like a mathematical formula Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một phương trình toán học 종교의 율법 우주의 섭리 Commandments of religion, providence of the universe Cả những giáo điều và vận mệnh của vũ trụ này 내게 주어진 운명의 증거 The evidence of destiny given to me Cả những lá số tử vi đưa đến tay anh 너는 내 꿈의 출처 You’re the source of my dream Em là khởi thủy cho giấc mơ anh Take it take it Take it take it Đón lấy nó, hãy đón lấy 너에게 내민 내 손은 정해진 숙명 My hand reaching out to you is my chosen fate Vươn tay đón lấy em vốn là điều do số phận an bài [Pre-Chorus: Jungkook, V] 걱정하지 마 love Don’t worry, love Đừng lo lắng, tình yêu à 이 모든 건 우연이 아니니까 None of this is a coincidence Tất cả không hề là sự trùng hợp đâu 우린 완전 달라 baby We’re totally different, baby Hai ta là những kẻ đặc biệt đấy, em à 운명을 찾아낸 둘이니까 Because we’re the two who found our destiny Vì chúng ta đã tìm thấy chân mệnh đời mình [Chorus: Jimin, Jungkook] 우주가 생긴 그 날부터 계속 From the day of the universe’s creation and beyond Bắt đầu từ thuở vũ trụ sơ khai 무한의 세기를 넘어서 계속 Through the infinite centuries and beyond Tiếp nối là các thế kỷ dài vô tận 우린 전생에도 아마 다음 생에도 In the previous life and maybe the next too Từ kiếp trước, và có lẽ cả suốt kiếp sau nữa 영원히 함께니까 We’re eternally together Đôi ta sẽ mãi bên nhau [Hook: Jungkook, Jimin] 이 모든 건 우연이 아니니까 None of this is a coincidence Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu 운명을 찾아낸 둘이니까 Because we’re the two who found our destiny Cả hai ta đều là những người tìm thấy chân mệnh đời mình DNA [Verse 3: Suga, J-Hope, RM] I want it this love I want it real love I want it this love I want it real love Anh muốn tình yêu này.Anh muốn đó là tình yêu thực sự 난 너에게만 집중해 I only focus on you Chỉ chú ý đến mình em 좀 더 세게 날 이끄네 You steer me a little harder Nhưng em lại đẩy anh đi xa hơn 태초의 DNA가 널 원하는데 The DNA of the genesis wants you DNA của Đấng Cứu Thế đều chọn em 이건 필연이야 I love us This is inevitable, I love us Điều này đâu thể tránh khỏi.Anh yêu chúng 우리만이 true lovers We are the only true lovers Chỉ chúng ta mới là chân ái đời nhau [Verse 4: Jungkook, Suga] 그녀를 볼 때마다 소스라치게 놀라 Every time I see her, I freak out Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều hoảng hốt 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상해 설마 Surprisingly, I keep gasping and it’s weird, maybe Không hiểu sao anh luôn há hốc kinh ngạc.Có lẽ nó kì quặc lắm đây 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 This is the emotion they call love Xúc cảm mà mọi người gọi là tình yêu 애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까 Because from the very beginning, my heart runs to you Vì anh giờ chỉ biết.Tim mình thổn thức vì em ngay từ phút đầu [Pre-Chorus: Jin] 걱정하지 마 love Don’t worry, love Đừng lo lắng, tình yêu à 이 모든 건 우연이 아니니까 None of this is a coincidence Tất cả không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu 우린 완전 달라 baby We’re totally different, baby Chúng ta là những thực thể khác biệt đó, em à 운명을 찾아낸 둘이니까 Because we’re the two who found our destiny Vì hai ta là những người tìm thấy số mệnh của mình [Chorus: Jungkook, Jimin] 우주가 생긴 그 날부터 계속 From the day of the universe’s creation and beyond Bắt đầu từ thuở vũ trụ sơ khai 무한의 세기를 넘어서 계속 Through the infinite centuries and beyond Tiếp nối là các thế kỷ dài vô tận 우린 전생에도 아마 다음 생에도 In the previous life and maybe the next too Từ kiếp trước, và có lẽ cả suốt kiếp sau nữa 영원히 함께니까 We’re eternally together Đôi ta sẽ mãi bên nhau [Hook: Jungkook] 이 모든 건 우연이 아니니까 None of this is a coincidence Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu 운명을 찾아낸 둘이니까 Because we’re the two who found our destiny Cả hai ta đều là những người tìm thấy chân mệnh đời mình DNA [Bridge: V, Jin, Jungkook, Jimin] 돌아보지 말아 Don’t look back Đừng nhìn lại 운명을 찾아낸 우리니까 Because we're the two who found our destiny Vì chúng ta đã tìm thấy số mệnh đời mình 후회하지 말아 baby Don’t regret it, baby Đừng hối tiếc nữa, tình yêu à 영원히 Because we're forever Chúng ta sẽ mãi mãi 영원히 Forever Mãi mãi 영원히 Forever Mãi mãi 영원히 Forever Mãi mãi 함께니까 We are together Bên nhau [Pre-Chorus: Jimin, Jungkook] 걱정하지 마 love Don’t worry, love Đừng lo âu, tình yêu à 이 모든 건 우연이 아니니까 None of this is a coincidence Tất cả không phải sự trùng hợp đâu 우린 완전 달라 baby We’re totally different, baby Chúng ta là những kẻ khác biệt đấy 운명을 찾아낸 둘이니까 Because we’re the two who found our destiny Vì chúng ta đã may mắn tìm ra số mệnh đời mình DNA [Outro: J-Hope, Jungkook] La la la la la La la la la la 우연이 아니니까 Because it’s not a coincidence Vì tất cả không phải là trùng hợp La la la la la La la la la la 우연이 아니니까 Because it’s not a coincidence Vì tất cả không phải là trùng hợp DNAAlbum “LOVE YOURSELF: 承 ‘Her’”
Vietnamese Lyrics

Korean Lyrics

English Lyrics

https://pa1.narvii.com/7035/a5f609ba5af984f0ab0bb6b68703ab8600b523d5r1-400-400_hq.gif

[Verse 1: V]

첫눈에 널 알아보게 됐어

At first sight, I could recognize you

Anh đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên

서롤 불러왔던 것처럼

As if we were calling for each other

Như thể chúng ta đã từng gọi tên nhau

내 혈관 속 DNA가 말해줘

The DNA in my blood vessels tell me

Chính DNA trong huyết quản anh mách bảo rằng

내가 찾아 헤매던 너라는 걸

That it’s you I was looking all over for

Em chính là người con gái anh vẫn luôn kiếm tìm

[Verse 2: J-Hope, RM]

우리 만남은 수학의 공식

Our meeting is like a mathematical formula

Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một phương trình toán học

종교의 율법 우주의 섭리

Commandments of religion, providence of the universe

Cả những giáo điều và vận mệnh của vũ trụ này

내게 주어진 운명의 증거

The evidence of destiny given to me

Cả những lá số tử vi đưa đến tay anh

너는 내 꿈의 출처

You’re the source of my dream

Em là khởi thủy cho giấc mơ anh

Take it take it

Take it take it

Đón lấy nó, hãy đón lấy

너에게 내민 내 손은 정해진 숙명

My hand reaching out to you is my chosen fate

Vươn tay đón lấy em vốn là điều do số phận an bài

[Pre-Chorus: Jungkook, V]

걱정하지 마 love

Don’t worry, love

Đừng lo lắng, tình yêu à

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không hề là sự trùng hợp đâu

우린 완전 달라 baby

We’re totally different, baby

Hai ta là những kẻ đặc biệt đấy, em à

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Vì chúng ta đã tìm thấy chân mệnh đời mình

[Chorus: Jimin, Jungkook]

우주가 생긴 그 날부터 계속

From the day of the universe’s creation and beyond

Bắt đầu từ thuở vũ trụ sơ khai

무한의 세기를 넘어서 계속

Through the infinite centuries and beyond

Tiếp nối là các thế kỷ dài vô tận

우린 전생에도 아마 다음 생에도

In the previous life and maybe the next too

Từ kiếp trước, và có lẽ cả suốt kiếp sau nữa

영원히 함께니까

We’re eternally together

Đôi ta sẽ mãi bên nhau

[Hook: Jungkook, Jimin]

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Cả hai ta đều là những người tìm thấy chân mệnh đời mình

DNA

[Verse 3: Suga, J-Hope, RM]

I want it this love I want it real love

I want it this love I want it real love

Anh muốn tình yêu này.Anh muốn đó là tình yêu thực sự

난 너에게만 집중해

I only focus on you

Chỉ chú ý đến mình em

좀 더 세게 날 이끄네

You steer me a little harder

Nhưng em lại đẩy anh đi xa hơn

태초의 DNA가 널 원하는데

The DNA of the genesis wants you

DNA của Đấng Cứu Thế đều chọn em

이건 필연이야 I love us

This is inevitable, I love us

Điều này đâu thể tránh khỏi.Anh yêu chúng

우리만이 true lovers

We are the only true lovers

Chỉ chúng ta mới là chân ái đời nhau

[Verse 4: Jungkook, Suga]

그녀를 볼 때마다 소스라치게 놀라

Every time I see her, I freak out

Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều hoảng hốt

신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상해 설마

Surprisingly, I keep gasping and it’s weird, maybe

Không hiểu sao anh luôn há hốc kinh ngạc.Có lẽ nó kì quặc lắm đây

이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까

This is the emotion they call love

Xúc cảm mà mọi người gọi là tình yêu

애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까

Because from the very beginning, my heart runs to you

Vì anh giờ chỉ biết.Tim mình thổn thức vì em ngay từ phút đầu

[Pre-Chorus: Jin]

걱정하지 마 love

Don’t worry, love

Đừng lo lắng, tình yêu à

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu

우린 완전 달라 baby

We’re totally different, baby

Chúng ta là những thực thể khác biệt đó, em à

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Vì hai ta là những người tìm thấy số mệnh của mình

[Chorus: Jungkook, Jimin]

우주가 생긴 그 날부터 계속

From the day of the universe’s creation and beyond

Bắt đầu từ thuở vũ trụ sơ khai

무한의 세기를 넘어서 계속

Through the infinite centuries and beyond

Tiếp nối là các thế kỷ dài vô tận

우린 전생에도 아마 다음 생에도

In the previous life and maybe the next too

Từ kiếp trước, và có lẽ cả suốt kiếp sau nữa

영원히 함께니까

We’re eternally together

Đôi ta sẽ mãi bên nhau

[Hook: Jungkook]

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Cả hai ta đều là những người tìm thấy chân mệnh đời mình

DNA

[Bridge: V, Jin, Jungkook, Jimin]

돌아보지 말아

Don’t look back

Đừng nhìn lại

운명을 찾아낸 우리니까

Because we're the two who found our destiny

Vì chúng ta đã tìm thấy số mệnh đời mình

후회하지 말아 baby

Don’t regret it, baby

Đừng hối tiếc nữa, tình yêu à

영원히

Because we're forever

Chúng ta sẽ mãi mãi

영원히

Forever

Mãi mãi

영원히

Forever

Mãi mãi

영원히

Forever

Mãi mãi

함께니까

We are together

Bên nhau

[Pre-Chorus: Jimin, Jungkook]

걱정하지 마 love

Don’t worry, love

Đừng lo âu, tình yêu à

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải sự trùng hợp đâu

우린 완전 달라 baby

We’re totally different, baby

Chúng ta là những kẻ khác biệt đấy

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Vì chúng ta đã may mắn tìm ra số mệnh đời mình

DNA

[Outro: J-Hope, Jungkook]

La la la la la

La la la la la

우연이 아니니까

Because it’s not a coincidence

Vì tất cả không phải là trùng hợp

La la la la la

La la la la la

우연이 아니니까

Because it’s not a coincidence

Vì tất cả không phải là trùng hợp

DNA

Được đăng lúc: 2019-03-11 14:05:21


6


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.