Anh - Việt
Thuốc lá ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào? - Krishna Sudhir

Được viết bởi: Make HotaVN better


How do cigarettes affect the body? - Krishna Sudhir / Thuốc lá ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào? - Krishna Sudhir


Được đăng lúc: 2018-09-22 09:27:28


6
6


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.