Anh - Việt
1500 từ vựng về cơ thể người

Được viết bởi: ~Ryan~


[![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39934524_1834632699987197_8403515642505854976_n.png?_nc_cat=1&oh=c35ec43b9a7274408fea4609872b3706&oe=5C07DC92)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39900587_1834632336653900_7852196005255577600_n.png?_nc_cat=1&oh=516b7edc145d9d9617cc074944f03dfb&oe=5BFC636E)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39975689_1834632309987236_58864627030687744_n.png?_nc_cat=1&oh=5c18c70274dfc16827692f285fd6f90b&oe=5C370142)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39891609_1834632316653902_1931388836722507776_n.png?_nc_cat=1&oh=20d1628c5cfb9d961230bf7a80bba731&oe=5C066518)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/40003607_1834632439987223_2661444195125821440_n.png?_nc_cat=0&oh=6fea1bedcdcbc8e398f27b7c7d8117b3&oe=5BF68F66)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39869040_1834632456653888_494745030947241984_n.png?_nc_cat=0&oh=a6fad174fc0ff3c4024c2013fcccfe92&oe=5BED1C25)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39913966_1834632476653886_6592710619663695872_n.png?_nc_cat=0&oh=e75a31fc4d9c6e46045f6fd2d5d4373d&oe=5BFCFA95)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39891342_1834632533320547_7351400194316959744_n.png?_nc_cat=0&oh=184a413971bcd7481927e7a4c6230a56&oe=5BF6214F)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39997256_1834632553320545_3797710933250277376_n.png?_nc_cat=0&oh=ea7eb6d1a0084e1268044014bbc2aa09&oe=5C06CEA2)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39953542_1834632566653877_4027413631145607168_n.png?_nc_cat=0&oh=a6bd0ac26d946da72e03884158a79108&oe=5C063DC2)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39947241_1834632613320539_7242397162749820928_n.png?_nc_cat=0&oh=eb0c2a29d4e08d397dd6d97f0a425114&oe=5C34C109)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39976061_1834632663320534_2202716996146036736_n.png?_nc_cat=0&oh=849e84899098c8585b060c792c2d102a&oe=5C06FD7D)] [![](https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39891749_1834632626653871_5939112177414701056_n.png?_nc_cat=0&oh=0a5be6b0b0916ba7ca7a8cb991b5588a&oe=5C09C25A)] Nguồn(ko có) có ai thấy thích thì like cho mk nhé!!! @Thân Ry!!!@[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Nguồn(ko có)
có ai thấy thích thì like cho mk nhé!!!

Thân Ry!!!

Được đăng lúc: 2018-08-23 13:20:24


3
20


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.