Anh - Việt
30 danh từ nhất quyết nói không với số nhiều

Được viết bởi: Ngọc Yt
Hơi ngắn cố thông cảm cho mk

Được đăng lúc: 2016-11-10 09:59:34


1
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.