Anh - Việt
Cách nói giảm nói tránh về cái chết

Được viết bởi: Youjo Senki


@ Đôi khi, có những lúc chúng ta cần phải nói về cái chết. Vậy, làm thế nào để nói về cái chết mà bày tỏ sự kính trọng với người đã khuất? Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn các cách nói giảm nói tránh về cái chết!

---

Nguồn:
Facebook

Được đăng lúc: 2018-05-11 15:03:55


3
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.