Spam
Cuộc thi viết html dành cho học sinh hotavn :D

Được viết bởi: No Light Novel, No Life...


Chào mn :D hôm nay tui đang rảnh bỗng nhận ra phải thêm cuộc thi gì đó cho khóa html mới đc :O::::
Thôi, khả năng viết văn của tui có hạn nên đi thẳng vào vấn đề chính :D

1. Đầu tiên các bạn vào trang này : ấn vô đây .
2. Viết html vô :D (thêm css càng tốt).
3. Lưu lại và dán link vào phần comment trong topic này.
4.mình sẽ chấm theo thang điểm sau:
+sử dụng ít nhất 3 lần thẻ p (5 magot)
+sử dụng 3 hình ảnh (10 magot)
+sử dụng css (10 magot)
+trình bày đẹp (50 magot)
+sử dụng bảng (10 magot)
+sử dụng phông chữ, kích cỡ chữ css (20 magot)

Còn lại mình sẽ chấm theo khả năng độ dài, sự sáng tạo,... :D
ai muốn góp ý nhớ báo tui nha :D mẫu đây : đây

Được đăng lúc: 2018-07-17 08:53:29


2


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.