Spam
Kết thúc cuộc thi ~*Hota English*~ [Trao giải]

Được viết bởi: ❤__•Ňɦ๏ą๓_Ňɦ๏ą๓⁀ᶜᵘᵗᵉ__❤


**Danh sách các bạn tham gia**: - [Bubbles](https://hotavn.ga/trangcanhan.php?taikhoan=Bubbles) - [Anime Girl](https://hotavn.ga/trangcanhan.php?taikhoan=bemay87) **Kết quả điểm thi:** - [Bubbles](https://hotavn.ga/trangcanhan.php?taikhoan=Bubbles): 85 điểm - [Anime Girl](https://hotavn.ga/trangcanhan.php?taikhoan=bemay87): 75 điểm - Hình như bạn nasufiresss làm thử nhưng bạn làm bài cũng tốt mà = 80 điểm (Tặng bạn 80 `magot` theo số điểm nha :D) ~ **Giải thưởng**: * **Nhất**: [Bubbles](https://hotavn.ga/trangcanhan.php?taikhoan=Bubbles) - 600 `magot` * **Nhì**: [Anime girl](https://hotavn.ga/trangcanhan.php?taikhoan=bemay87) - 400 `magot` - Sau Black và bạn Cao Tiến Đạt đã hoàn thành công việc + nhận thêm 100 `magot` nha **Danh sách nhận thưởng(ngắn gọn):** - Bubbles: 600 `magot` + 50 `magot` = 650 `magot` - Anime Girl: 400 `magot` + 50 `magot` = 450 `magot` - nasufiresss (NLS): 80 `magot` + 50 `magot` = 130 `magot` - Black: 100 `magot` + 50 `magot` = 150 `magot` - Cao Tiến Đạt: 100 `magot` + 50 `magot` = 150 `magot` [style(gray)/... 50 magot đó mình tặng thêm cho vui hoy :D] + Tất cả các bạn nhận xong magot rồi mình sẽ xóa bài nhé! Cảm ơn.Danh sách các bạn tham gia:

- Bubbles

- Anime Girl

Kết quả điểm thi:

- Bubbles: 85 điểm

- Anime Girl: 75 điểm

- Hình như bạn nasufiresss làm thử nhưng bạn làm bài cũng tốt mà = 80 điểm (Tặng bạn 80 magot theo số điểm nha :D)

~ Giải thưởng:

Nhất: Bubbles - 600 magot

Nhì: Anime girl - 400 magot

- Sau Black và bạn Cao Tiến Đạt đã hoàn thành công việc + nhận thêm 100 magot nha

Danh sách nhận thưởng(ngắn gọn):

- Bubbles: 600 magot + 50 magot = 650 magot

- Anime Girl: 400 magot + 50 magot = 450 magot

- nasufiresss (NLS): 80 magot + 50 magot = 130 magot

- Black: 100 magot + 50 magot = 150 magot

- Cao Tiến Đạt: 100 magot + 50 magot = 150 magot

... 50 magot đó mình tặng thêm cho vui hoy :D

+ Tất cả các bạn nhận xong magot rồi mình sẽ xóa bài nhé!

Cảm ơn.

Được đăng lúc: 2018-09-05 02:54:47


4


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.