Anh - Việt
Learn English with me

Được viết bởi:


Kể từ ngày 1/1/2017 mk sẽ cho nhiều Unit chủ đề học tiếng anh với mk nhé

Chủ đề 1 là Clothes

Chủ đề 2 (đang bí ai giúp mk nhé)

... Còn nhiều chủ đề khác nữa ai giúp mk nha

Chủ đề như là house, school, pets, ... bla bla bla

Được đăng lúc: 2016-12-29 12:40:57


-6
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.