Anh - Việt
Lucky game vòng 1

Được viết bởi: ⭐小林 花絵⭐


Lucky game là 1 game cho mình suy nghĩ ra chẳng hề liên quan gì đến tiếng Anh (nhưng cũng có thể liên quan) nhằm tìm ra người may mắn nhất trong Hotamago. Game này dựa vào độ may mắn của bạn.

Vòng 1: Tìm ra những người có số ngày sinh đặc biệt nhất?

Cách chơi như sau:

Step 1: Lấy số ngày sinh của bạn viết thành dãy số.


Ex: Ngày sinh của mình là 04/01/2004 mình sẽ viết thành dãy số 6 chữ --> 040104

Step 2: Viết bảng đăng kí

Ex: Tên: Fireworks Hanabi

Số may mắn: 040104 (hay đúng hơn là số ngày sinh đặc biệt)

Step 3: Nhận 2 mags cho mỗi người đặc biệt thôi!

--> Vòng 1 thi thoải mái, vòng 2 sẽ không thể vậy đâu.

--> Muốn tìm ngày sinh may mắn (đặc biệt) không khó hen, ngày sinh của mình cũng là một vd cho ngày sinh đặc biệt.

--> Nếu như càng lên vòng cao thì số mags sẽ càng nhiều, tới đài vinh quang thì bạn sẽ trả lời câu hỏi tiếng anh của mình để tìm ra người vô địch. Giải thưởng của người vô địch sẽ được thưởng hơn 20 mags trở lên nếu như có ai đó tài trợ.

--> Vì game này chỉ là game may mắn nên số mags được nhận khá ít, khi nào mình tổ chức game AV số mags sẽ nhiều lên.

Thanks for watching!

Được đăng lúc: 2016-11-13 12:57:29


4
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.