Anh - Việt
Một số từ vựng tiếng anh :)

Được viết bởi: ...
Nguồn: trên ảnh


Thanks for reading

Được đăng lúc: 2016-10-11 16:22:20


2
60
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.