Anh - Việt
Music Sans Battle - Stronger Than You (Undertale Animation Parody)

Được viết bởi: Youjo Senki
Mình chơi Undertale chế độ hòa bình thôi chưa chơi chế độ sát nhân sợ khó :D

Được đăng lúc: 2018-07-26 01:00:16


1
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.