Anh - Việt
Những gì xảy ra khi chúng ta nhân bản chính mình

Được viết bởi: Youjo Senki


Bản sao tạo ra bằng phương pháp nhân bản của bạn có thể sẽ ốm yếu, chết sớm, có tính cách và diện mạo hoàn toàn khác bạn.

Được đăng lúc: 2018-07-01 02:22:01


1
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.