Anh - Việt
Những nỗi sợ không tên thời thơ ấu

Được viết bởi: Đặng Vi Linh


1.Thunder Tiếng sấm

2.Dog Con chó

3.Skeleton Bộ xương

4.Ghost Ma

5.Effigy Hình nộm

6.Dark room Phòng tối

7.Bogy Ba bị

8.Monster Quái vật

9.Ogre Yêu tinh

10.Clown Chú hề

Được đăng lúc: 2016-10-13 06:22:47


2


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.