Anh - Việt
Sẽ như thế nào nếu tất cả bom hạt nhân trên thế giới phát nổ cùng lúc?

Được viết bởi: Youjo Senki


Được đăng lúc: 2019-04-06 13:29:41


2
2
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.