Anh - Việt
Tham gia nhóm bánh bèo hota

Được viết bởi: Ngọc Yt


Mỗi thành viên tham gia sẽ tặng Magot nhé!

_ Cuối tuần mk sẽ trao giải cho những bạn Đạt thành tích xuất sắc nhất tuần nhé

_ Bắt đầu từ thứ 2 tuần tới mk sẽ bắt đầu cuộc thi đua nhé

Mong các bạn tham gia nhóm của mk và đây là mã lớp aIAxL5gkD3Qv ( tuy mk viết có hơi ngắn nhưng mong các bạn đừng để ý