Anh - Việt
Why is ketchup so hard to pour? - George Zaidan (ted ed)

Được viết bởi: Youjo Senki


Được đăng lúc: 2018-07-14 15:39:34


1
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.