Anh - Việt
Xây dựng một căn cứ trên sao hỏa là một ý tưởng khủng khiếp: Hãy thực hiện nó! (Kurzgesagt)

Được viết bởi: Youjo Senki


Xây dựng một căn cứ trên sao hỏa là một ý tưởng khủng khiếp: Hãy thực hiện nó! / Building a Marsbase is a Horrible Idea: Let’s do it!


Được đăng lúc: 2019-02-06 14:00:45


6
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.