Tài năng Forum
[HotaBook - #Zíp - Giới thiệu] Hành Trình Xuyên Thời Gian

Được viết bởi: 10.Ngày.Nữa.Đi.Lao.Động.Ở.Trường

Hành Trình Xuyên Thời Gian- Title: Hành Trình Xuyên Thời Gian
- Author: Zíp - chan
- Status: On - going
- Genre: Sci - Fi
- Summary: Thời gian là thứ khó hiểu nhất...

Dự kiến Chapter 0 : 12/08/2018

Zíp – chan <3

Được đăng lúc: 2018-08-08 02:02:23


1
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.